TRANG CHỦ - SOI CẦU CHUẨN XÁC . NET “SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn!!!

 
Thống Kê Kết Quả 3 Cặp Xiên 2 Miền Bắc

         NGÀY      

3 CẶP XIÊN 2 TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 79 10; 97 10;79 01 ĂN Xiên 2; 79 10; 97 10
21/07/2021 36 52; 36 13; 75 13 ĂN Xiên 2; 26 52
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 43 65;34 97;03 21 ĂN Xiên 2;03 21
17/07/2021 43 65;34 97;65 97 ĂN Xiên 2;65 97
16/07/2021 43 65;39 85;65 97 ĂN Xiên 2;39 85
15/07/2021 43 65;34 97;65 97 ĂN Xiên 2;43 65
14/07/2021 43 65;34 97;65 97 ĂN Xiên 2;43 65
13/07/2021 35 56;35 65;56 78 ĂN Xiên 2;35 56
12/07/2021 04 42;42 58;04 58 ĂN Xiên 2;04 42
11/07/2021 35 63;35 67; 67 63 ĂN Xiên 2;35 63
10/07/2021 84 95;73 62;62 84 ĂN Xiên 2;84 95
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

Thống Kê Kết Quả 3 Cặp Xiên 3 Miền Bắc

          NGÀY      

3 CẶP XIÊN 3 TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 79 97 10; 79 97 01; 01 10 79 ĂN Xiên 2; 79 97 10
21/07/2021 36 52 75; 36 13 34; 75 13 34 ĂN Xiên 2; 26 52 75
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 42 75 93;43 39 24;39 93 24 ĂN Xiên 3;42 75 93
17/07/2021 43 64 91;18 46 86;39 93 24 ĂN Xiên 3;18 46 86
16/07/2021 43 64 91;43 39 24;15 56 76 ĂN Xiên 3;15 56 76
15/07/2021 43 64 91;43 39 24;39 93 24 ĂN Xiên 3;43 64 91
14/07/2021 43 64 91;43 39 24;39 93 24 ĂN Xiên 3;43 64 91
13/07/2021 13 45 64;49 94 17;96 69 17 ĂN Xiên 3;13 45 64
12/07/2021 27 53 88;40 04 45;49 63 45 ĂN Xiên 3;27 53 88
11/07/2021 40 78 87;07 55 98;68 78 04 ĂN Xiên 3;07 55 98
10/07/2021 07 70 58;02 45 79;02 20 85 ĂN Xiên 3;02 45 79
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó 
Thống Kê Kết Quả Bạch Thủ Lô Miền Bắc

         NGÀY      

Bạch Thủ Lô MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 10 ĂN LÔ 10x3
21/07/2021 32 ĂN LÔ 32
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 43 TRƯỢT LÔ 
17/07/2021 44 ĂN LÔ 44x2
16/07/2021 24 ĂN LÔ 24
15/07/2021 52 ĂN LÔ 52
14/07/2021 64 ĂN LÔ 64x2
13/07/2021 61 ĂN LÔ 61
12/07/2021 04 ĂN LÔ 04x2
11/07/2021 56 ĂN LÔ 56
10/07/2021 38 ĂN LÔ 38
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Dàn Đề 10 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Đề 10 Số Víp TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 Báo Số: 11 66 16 61 27 72 28 82 29 92    ĂN ĐỀ 66
21/07/2021 Báo Số: 45 24 76 24 78 88 98 53 67 32   ĂN ĐỀ 88
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 Báo Số: 03 30 79 97 01 10 04 40 27 72   ĂN ĐỀ 79
17/07/2021 Báo Số: 28 82 02 20 01 10 04 40 35 53   ĂN ĐỀ 82
16/07/2021 Báo Số: 03 30 57 75 01 10 04 40 35 53   ĂN ĐỀ 57
15/07/2021 Báo Số: 03 30 02 20 01 10 04 40 35 53   ĂN ĐỀ 53
14/07/2021 Báo Số: 03 30 02 20 01 10 04 40 35 53   ĂN ĐỀ 53
13/07/2021 Báo Số: 07 70 08 80 35 53 58 85 68 86   ĂN ĐỀ 07
12/07/2021 Báo Số: 03 30 35 53 34 43 14 41 23 32   ĂN ĐỀ 23
11/07/2021 Báo Số: 18 81 19 91 49 94 08 80 68 86   ĂN ĐỀ 94
10/07/2021 Báo Số: 03 30 35 53 25 52 57 75 67 76   TRƯỢT ĐỀ 
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Dàn Đề 20 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Dàn Đề 20 Số MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 Báo Số: 45 24 76 24 78 88 98 53 67 32 12 73 37 56 79 06 47 35 11 66    ĂN ĐỀ 66
21/07/2021 Báo Số: 45 24 76 24 78 88 98 53 67 32 12 73 37 56 79 06 47 35 11 57   ĂN ĐỀ 88
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 01 10 56 65 67 76 27 72 89 98 ĂN ĐỀ 72
17/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 01 10 56 65 67 76 78 87 79 97 ĂN ĐỀ 79
16/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 01 10 56 65 67 76 78 87 28 82 ĂN ĐỀ 82
15/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 01 10 56 65 57 75 78 87 89 98 ĂN ĐỀ 57
14/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 01 10 56 65 67 76 78 87 89 98 ĂN ĐỀ 53
13/07/2021 Báo Số: 07 70 08 80 46 64 47 74 48 84 22 77 27 72 28 82 29 92 39 93 ĂN ĐỀ 07
12/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 48 84 03 30 08 80 14 41 23 32 24 42 ĂN ĐỀ 23
11/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 49 94 48 84 03 30 08 80 35 53 18 81 28 82 ĂN ĐỀ 94
10/07/2021 Báo Số: 35 53 36 63 46 64 47 74 49 94 03 30 08 80 35 53 25 52 57 75 ĂN ĐỀ 94
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Dàn Lô 10 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Lô 10 Số Víp TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 Báo Số : 01 10 79 97 22 77 33 88 06 60   

ĂN LÔ 2 10x3 79 97 77 88 33 trong>

21/07/2021 Báo Số : 13 31 18 96 25 23 32 67 46 64   

ĂN LÔ 2 31 18 96 32 46 trong>

19-20/07/2021 Báo Số : Bảo Trì

Hệ Thống

18/07/2021 Báo Số : 03 30 45 54 56 65 78 87 89 98   

ĂN LÔ 2 03X3 65 trong>

17/07/2021 Báo Số : 39 93 45 54 56 65 46 47 48 49   

ĂN LÔ 2 46X2 47X2 48X2 49 trong>

16/07/2021 Báo Số : 39 93 45 54 56 65 78 87 89 98   

ĂN LÔ 2 39X2 45 89 trong>

15/07/2021 Báo Số : 39 93 45 54 56 65 78 87 89 98   

ĂN LÔ 2 39X2 45 89 trong>

14/07/2021 Báo Số : 39 93 45 54 56 65 78 87 89 98   

ĂN LÔ 2 39X2 45 89 trong>

13/07/2021 Báo Số : 39 93 49 94 69 96 17 71 59 95   

ĂN LÔ 2 39X2 49 94 69 17 71 trong>

12/07/2021 Báo Số : 04 40 45 54 56 65 79 97 39 93   

ĂN LÔ 2 04X2 40 45X3 54 trong>

11/07/2021 Báo Số : 28 82 08 80 78 87 03 30 05 50   

ĂN LÔ 2 28X2 80X2 78 87 trong>

10/07/2021 Báo Số : 19 91 13 31 02 20 06 60 89 98   

ĂN LÔ 2 19X2 13 31X2 trong>

Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Dàn Lô 4 Số Miền Bắc

         NGÀY      

Lô 4 Số MB TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 01 10 79 97 ĂN LÔ 10x3 79 97
21/07/2021 13 31 23 32 ĂN LÔ 31 32
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 03 30 04 40 ĂN LÔ 03X3
17/07/2021 46 64 47 74 ĂN LÔ 46X2 47X2
16/07/2021 02 20 14 41 ĂN LÔ 14X2 20X2
15/07/2021 13 31 35 53 ĂN LÔ 31X3 53
14/07/2021 13 31 35 53 ĂN LÔ 31X3 53
13/07/2021 45 54 56 65 ĂN LÔ 45 54 56
12/07/2021 34 43 40 44 ĂN LÔ 43X2 44
11/07/2021 30 33 40 44  ĂN LÔ 33 40
10/07/2021 60 61 62 63 ĂN LÔ 60 62
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Siêu Lô Vip Miền Bắc

         NGÀY      

Siêu Lô Vip TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 79 ĂN SIÊU LÔ 79
21/07/2021 31 ĂN SIÊU LÔ 31
19-20/07/2021 Bảo Trì Hệ Thống
18/07/2021 04 TRƯỢT SIÊU LÔ
17/07/2021 46 ĂN SIÊU LÔ 46X2
16/07/2021 14 ĂN SIÊU LÔ 14X2
15/07/2021 87 ĂN SIÊU LÔ 87X2
14/07/2021 31 ĂN SIÊU LÔ 31X3
13/07/2021 35 ĂN SIÊU LÔ 35
12/07/2021 07 ĂN SIÊU LÔ 07
11/07/2021 56 ĂN SIÊU LÔ 56
10/07/2021 60 ĂN SIÊU LÔ 60
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

Thống Kê Kết Quả Siêu Lô Vip Miền Nam

         NGÀY      

Siêu Lô Vip MN TỈ LỆ 95% Đài Quay
HÔM NAY Đã chốt số
Hôm Nay
05/07/2021 Siêu Lô MN: 29 ĂN Siêu Lô Vip MN;29X2 TP.HCM
04/07/2021 Siêu Lô MN: 77 ĂN Siêu Lô Vip MN;77X2 TIỀN GIANG
03/07/2021 Siêu Lô MN: 79 ĂN Siêu Lô Vip MN;79 TP.HCM
02/07/2021 Siêu Lô MN: 87 ĂN Siêu Lô Vip MN;87X3 BÌNH DƯƠNG
01/07/2021 Siêu Lô MN: 84 ĂN Siêu Lô Vip MN;84 TÂY NINH
Đã Lưu Thống Kê Các Tháng Trước Đó
Thống Kê Kết Quả Song Thủ Lô Miền Bắc

       \

         NGÀY      

Song Thủ Lô TỈ LỆ 97%
HÔM NAY Đã chốt số
22/07/2021 01 10 ĂN LÔ 10x3
21/07/2021 33 88 ĂN LÔ 33 88x2
20/07/2021 37 73 ĂN LÔ 37 73
19/07/2021 39 93 ĂN LÔ 39x2
18/07/2021 03 30 ĂN LÔ 03X3
17/07/2021 38 83 ĂN LÔ 38
16/07/2021 20 02 ĂN LÔ 20X2
15/07/2021 16 61 ĂN LÔ 16X3 61
14/07/2021 18 81 ĂN LÔ 18X2 81
03/07/2021 45 54 ĂN LÔ 45X3 54
02/07/2021 68 86 ĂN LÔ 86X2
01/07/2021 13 31 ĂN LÔ 31X2
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó

GỌI NGAY
KẾT BẠN ZALO